OPEN THE DOORS – NEWSLETTER 01


Projekt Open the Doors byl vytvořen, aby prokázal, že NEET mládež (Not in Education, Employment or Training = mladí bez účasti ve vzdělávání, zaměstnání nebo školení) je schopna se učit, když k tomu mají podmínky.